XOSO Prediction
Quay thử miền Bắc ngày 25-07-2024
XSMB
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Quay thử miền Trung ngày 25-07-2024
XSMT
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB
Quay thử miền Nam ngày 25-07-2024
XSMN
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB